Veilige elektronische gegevensuitwisseling – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Veilige elektronische gegevensuitwisseling

Partijen in de zorg hebben dit convenant gesloten omdat zij er belang aan hechten, dat elektronsiche uitwisseling van cliënt en patiënt-gegevens zorgvuldig verloopt en in overeenstemming is, met de geldende wet- en regelgeving.