Bedrijfsvoering – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Bedrijfsvoering

Veilige emailadressen

Op deze site staan de extensies vermeld van de veilige emailadressen in de zorg. Het gaat dus om het gedeelte van het adres achter de @

meer >>

Kennisgevingsbericht zorgmail naar eigen e-mail

Om er voor te zorgen dat er een bericht naar uw mailbox wordt verzonden, als er een zorgmailbericht aan u is verzonden, gebruikt u de instructies in de bijlage.

meer >>

Formulieren farmaceutische zorgprestaties

Hieronder vindt u de formulieren die u kunt gebruiken om de prestatie “gesprek farmaceutische begeleiding dagbehandeling en polikliniekbezoek” en “farmaceutische begeleiding bij ontslag na ziekenhuis opname” te kunnen vormgeven.

Checklist prestatie farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling.

Checklist prestatie farmaceutische begeleiding bij ontslag na ziekenhuis opname.

Arbeidsmarkt

Ontwikkelingen zoals toenemende zorgkosten, de groeiende rol van zorgverzekeraars, maar ook de samenstelling en (geestelijke) gezondheid van de bevolking zijn voelbaar aan de balie en op de werkvloer. Het is daarom belangrijk oog te hebben voor de situatie van werkgevers en werknemers in onze branche. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat apotheken beschikken over voldoende teamleden die vandaag en in de toekomst met kennis van zaken en plezier in het werk uitstekende farmaceutische zorg verlenen? Het FBA is partner van het ROCvA als het gaat over de opleiding van BOL- en BBL-apothekersassistenten. Voor het vinden van perfecte BBL-student heeft het FBA een Stappenplan uitgewerkt. Hierin staat ook vermeld via welke website studenten zich kunnen aanmelden (aanmelding voor de BBL-leergang staat niet openbaar). Tevens ondersteunt het FBA de apothekers bij de werving middels Ontdekdezorg en de ‘Ontdekdezorgweek’.

Functionaris Gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bepaald dat een FG moet worden aangesteld wanneer een apotheek aan meer dan 10.000 patiënten per jaar farmaceutische zorgt verleent. Bij een aantal van minder dan 10.000 patiënten mag een apotheek een FG aanstellen, maar kan de apotheek de taak ook op andere wijze organiseren. Meer informatie vindt je op de site van de KNMP.