Samenwerking eerstelijn en thuiszorg – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Samenwerking eerstelijn en thuiszorg

Multidisciplinaire afspraken en Amsterdamse afspraken

De keuze voor medicijnen is slechts een onderdeel in de behandeling van een patiënt. Een (chronisch zieke) patiënt kent vaak meerdere behandelaars die allen medicatie voorschrijven. Deze medicatie moet goed op elkaar zijn afgestemd.

Het FBA neemt namens de apotheken actief deel in multidisciplinaire overlegstructuren, waarin samen hard wordt gewerkt aan op elkaar afgestemde behandelprotocollen.

Meldingsformulier interactie cumarines

U kunt het meldingsformulier uit uw AIS-systeem gebruiken maar ook dit formulier gebruiken.

Wijkoverleggen

In overleg met de thuiszorgorganisaties in Amsterdam is besloten de wijkzorgoverleggen in de huidige vorm stop te zetten. Het merendeel van de thuiszorgorganisaties is niet bereid om de stedelijke organisatie van deze overleggen mede vorm te geven. Het FBA heeft de afgelopen 5 jaar de organisatie van de overleggen op zich genomen. Ondersteuning vanuit de thuiszorg was nodig voor voortzetting, daar is geen overeenstemming over bereikt met de thuiszorgorganisaties. Het FBA betreurt dit en hoopt dat de wijksamenwerking op de hieronder omschreven wijze wordt voortgezet.

Als wijkverpleegkundigen en apotheken wensen periodiek in overleg te blijven, is het aan hen om zelf een overleg te organiseren. Er is afgesproken dat 2x per jaar de samenwerking tussen de wijkverpleegkundigen en apotheken geëvalueerd wordt in het Zorg in de Wijk overleg.