Diensten en producten – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Diensten en producten

Belangenbehartiging en positionering leden

Ondersteuning van de vereniging, de aangesloten apotheken door organiseren van vergaderingen, verzorgen van informatievoorziening, het maken van beleid, behartigen van de belangen en het houden van de contacten en afstemming met de landelijk opererende KNMP, LEF, lokale overheid en partijen, kennisinstellingen en koepels van collega zorgverleners.

Projectmanagement en advies

Initiëren, uitvoeren en evalueren van diverse projecten, gericht op het verbeteren van de farmaceutische zorg in de eerste lijn, het ziekenhuis en de samenwerking in en door de zorgketen.

Overzicht vergaderingen FBA

Het bestuur vergadert regelmatig. Voorzitters van de verschillende stichtingen en commissies worden geregeld uitgenodigd om de voortgang van de projecten en activiteiten te bespreken.

Bestuursvergaderingen 2024

23 januari, 2 april,  2 juli, 17 september en 26 november.

Algemene Ledenvergaderingen

Tweemaal per jaar is er een vergadering voor alle leden (gewone en buitengewone). De agenda hiervoor wordt uiterlijk 7 dagen van te voren toegestuurd. In 2024 worden deze gehouden op 23 april en 15 oktober.

Voor de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering kunt u een mail sturen naar bureau@fbadam.nl
of bellen naar 020 – 624 30 79 (uitsluitend voor apotheken die lid zijn van het FBA).