Projecten – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Projecten

Het FBA is o.a. bij de volgende projecten betrokken.

 • Laaggeletterdheid
  Het bevorderen van correct medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten.
  > meer informatie
 • Transmurale samenwerking bij ziekenhuis ontslag
  De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten een kritische periode. Na ontslag blijkt 54 tot 82% niet te weten dat medicatie gewijzigd is.
  > meer informatie
 • Regiotafel antistolling (ASKA)
  In de Amsterdamse regiotafel Antistolling, een lokale multidisciplinaire werkgroep, is onlangs de Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) vastgesteld.
  > meer informatie
 • Pilot farmacogenetica
  In 2019 is de pilot farmacogenetica door het FBA opgezet, met als doel deze onderzoeksmethode in te zetten, voor patiënten die onvoldoende werking en/of veel bijwerkingen bij het gebruik van medicatie ervaren.
  > meer informatie
 • Samenwerking met welzijn in Amsterdam
  Apothekers signaleren geregeld welzijnsvraagstukken bij klanten. Dit kunnen vragen zijn over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Door intensief met de Buurtteams samen te werken kunnen deze signalen worden opgevolgd. De apotheker laat hierdoor zijn toegevoegde waarde zien als laagdrempelige zorgverlener in de wijk.
 • Elektronische Toedienregistratiesysteem CareXS Meddy
  CareXS Meddy is een elektronisch toedienregistratiesysteem voor actuele informatie over medicatie en toedienregistratie. CareXS Meddy biedt apotheken, thuiszorg en wijkverpleegkundigen een digitale omgeving om te communiceren en samen te werken. Zorgverleners beschikken zo altijd over een actueel en compleet medicatiebeeld. Met het digitaliseren van het toedienproces verbeteren we de medicatieveiligheid, dringen we administratieve lasten terug en kunnen we eenvoudiger analyse uitvoeren van het medicijngebruik, als startpunt voor verbeteringen.
 • Contextuele netwerkzorg middels cBoards
  In cBoards werkt de apotheek met andere zorgverleners en welzijnspartijen samen en wordt zorg gecoördineerd binnen een zogenaamd board. Een board is een themagericht multidisciplinair patiëntendossier, waardoor alleen relevante medische- en welzijnsgegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en alleen relevante personen en teams betrokken worden bij het board. Contextuele netwerkzorg maakt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heel concreet en samenwerkingen super overzichtelijk en efficiënt! De samenwerkingspartijen rondom het board Ouderenzorg vanuit het project ‘Beter Oud Amsterdam’ zijn op de kaart gezet. Zie hier in één oogopslag welke partijen dat zijn.