Transmurale samenwerking bij ziekenhuis ontslag – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Transmurale samenwerking bij ziekenhuis ontslag

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten een kritische periode. Na ontslag blijkt 54 tot 82% niet te weten dat medicatie gewijzigd is, gebruikt 55% de medicatie niet zoals voorgeschreven bij ontslag en zijn er per patiënt gemiddeld 2,9 geneesmiddelen problemen. Om deze problemen het hoofd te bieden is de richtlijn “overdracht can medicatiegegevens”ontwikkeld. DE implementatie van deze richtlijn verloopt echter moeizaam, onder andere door een gebrek aan transmurale aanpak. Dit project heeft tot doel de samenwerking tussen ziekenhuis en apotheek te verbeteren. 4 keer per jaar is er een transmuraal apothekersoverleg.

Data voor 2017

  • Dinsdag 28 februari
  • Dinsdag 23 mei
  • Donderdag 14 september
  • Donderdag 9 november