Verwerking van ontslagbrieven, een samenwerking van apotheker en huisarts – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Verwerking van ontslagbrieven, een samenwerking van apotheker en huisarts

Tijdens een periode van enkele maanden hebben Ed de Roo (apotheker de Pijp) en Joost Leferink (Huisartsen praktijk Rustenburg) de ontslagmedicatie na opname/polibezoek onder de loep genomen. Uit literatuur is bekend dat er veel fouten worden gemaakt bij overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuis, apotheker en huisarts.

Bij aanvang van dit project hebben ze gekeken hoe ze de medicatie overdracht kunnen optimaliseren en ook de haalbaarheid om dit eventueel te laten uitvoeren door apothekersassistente, POH en/of DA.

Zij zijn gekomen tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Voor (optimale) uitwisseling is toestemming voor uitwisseling van patiënt nodig (apothekers werken via LSP)
  • Bij het doornemen van de brieven is er ook veel andere relevante informatie welke vaak ook bij apotheker nodig is:Bij alle ontslagbrieven waren er 1 of meer afwijkingen in ontslagmedicatie en medicatielijsten van apotheek/HA
    • Labwaarden: Na/K/Kreat
    • Lengte/gewicht
    • Allergieën/intoleranties
    • Aanvullingen van probleemlijsten

Elke praktijk moet zelf bedenken hoe/wie en op welke wijze toestemming voor uitwisseling aan patiënten wordt gevraagd

Gezien de ‘bijvangst’ en discrepanties in medicatielijsten zullen apotheker en huisarts deze zelf moeten doornemen. Dit kan bijvoorbeeld in een 2 wekelijks overleg waarin ook polyfarmacie wordt besproken.