Samenwerking rond FTO – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79

Samenwerking rond FTO

Goed voorbeeld uit de praktijk van apotheker Loek Rappange en huisarts David Koetsier. Een praktisch voorbeeld van samenwerking rondom een goed en constructief georganiseerd FTO in Nieuwendam.

 1. Waarom zijn jullie dit initiatief gestart?
  Binnen onze FTO-groep die 6x per jaar bij elkaar komt, werken we al veel langer gezamenlijk aan het verbeteren van het voorschrijfgedrag. De prescriptiecijfers worden jaarlijks geëvalueerd.

  Mede vanwege verdere samenwerking via zorggroepen en het gelijktrekken van de indicatoren set, met het oog op vergoeding, vanuit Achmea, hebben wij de samenwerking de laatste jaren geïntensiveerd

 2. Wat levert het jullie en de patiënt op?
  Betere afstemming tussen apotheek en huisartsen. Dit verbetert het proces rondom het leveren van zorg. Door optimale communicatie tussen zorgverleners, kunnen wij efficiënter werken en onze tijd beter indelen. De patiënt krijgt meer aandacht en ervaart minder ‘bureaucratie’ rondom het hele proces. Verder is de patiënt verzekerd van een zo optimaal (doelmatige) therapie, waarbij de apotheek en de huisarts nauw samenwerken. Tevens worden jaarlijks de verminderde nierfuncties uitgewisseld.
 3. Wat is de sleutel tot succes in de samenwerking?
  Regelmatig overleg en gestructureerde samenwerking. Hierin spelen ook het uitvoeren van medicatiebeoordelingen een belangrijke rol. Apothekers (3 à 4 en huisartsen 9 praktijken) hebben 2x per jaar een individueel polyfarmacie overleg, waarin in ieder geval alle baxter patiënten worden besproken
 4. Kan dit elders ook in de stad?
  Samenwerking is de sleutel tot succes, zoek elkaar op!