Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift via het LSP – FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam – Amsterdam

FBA: Farmaceutisch Bureau Amsterdam

Hoogte Kadijk 143-C 1018 BH Amsterdam Tel:020-624 30 79 Fax:084-873 11 48

Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift via het LSP

De huidige wetgeving verplicht medisch specialisten tot het digitaal voorschrijven via een elektronisch voorschrijf systeem (EVS). De verzending van een digitaal voorgeschreven recept met medicatievoorschrift gebeurt echter veelal nog op papier.

Digitale verzending ligt een stuk complexer dan het verzenden van een papieren recept, al dan niet per fax verstuurd. Een medicatievoorschrift is pas rechtsgeldig wanneer deze is voorzien van een handtekening van de voorschrijver. De beschikbare middelen om digitale medicatievoorschriften te verzenden (LSP en EDIFACT) beschikken nog niet over de mogelijkheid om een wettelijk goedgekeurde digitale handtekening mee te zenden. Daarmee mag een digitaal ontvangen voorschrift, conform de wet, slechts als een vooraankondiging beschouwd worden.

Alle deelnemende partijen zijn voornemens om na een implementatieperiode de vooraankondiging van het recept met medicatievoorschriften die via het LSP worden verzonden, als volwaardig voorschrift te beschouwen. Dit is de reden om met de betrokken partijen een convenant op te stellen.

Binnen Amsterdam/Amstelland zijn er convenanten getekend voor:

  • Convenant¬†digitaal verzenden van medicatievoorschriften via het LSP door ziekenhuizen
  • Convenant¬†digitaal verzenden van medicatievoorschriften via het LSP door Zelfstandige Behandel Centra